Vítáme vás ve vašem mentorském týmu...

 

Ladislav a Klárka Turoňovi

První nahrávky po plánu

stáhněte si své první nahrávky...

 

Ladislav a Klára Turoňovi

a začněte svou fantastickou jízdu 

 

Zbig a Sofia Rek

za svou osobní a finanční svobodou...

 

Bert a Jackie Gulick

Svoboda, Rodina, Naděje a Odměna...

 

Navin Sen